Sektörün Küresel Entegrasyonu

Sorunların beraber araştırılması, tecrübelerin paylaşılması ve bilginin yaygınlaşması entegrasyonun en önemli öğeleridir.

                İşitme sorunu küresel bir sorun olup, tüm insanları ilgilendirmektedir. Dünyanın 7 kıtasında aynı sorunlar vardır ve hepsi de aynı sonuçlar doğurmaktadır.

                Sorun küresel olduğuna göre, çözümün de küresel olması gerekir. Ortak fikirler ve ortak araştırmalar çözüme önemli katkılar sunar. Farklı ülkelerin beraber çalışmaları, tecrübelerini paylaşmaları, kültürel birlik oluşturmaları ve sorunların üstüne gitmeleri kısa vadede sorunun etkisini azaltacaktır. işbirliğiyle ve koordinasyon halinde yapılacak bu çalışma neticesinde önleyici tedbirlerin alınması kolaylaşacak ve işitme sorununa neden olan kaynakların etkisi azaltılabilecektir. Bu açıdan, resmi kurumların ve sektörün acilen bir Erene ihtiyacı vardır ve bu fren de önleyici tedbir almaktır. Yayılma hızı ve görülme sıklığı gittikçe artan işitme kaybı birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilimsel veriler ışığında ortaya çıkan bu olumsuz sonuca karşı gerçekçi tedbirlere ihtiyaç vardır Bu sebeple işitme sorunu, toplumsal kronik bir hastalığa dönüşmeden önce, küresel önleyici kararların alınması işitme sorunlarına bağlı hastalıkların çoğalmasını önleyecek ve dünya çapında genel insan sağlığı seviyesi çok daha tatmin edici bir düzeye ulaşacaktır.     

       Bu alanda İCAAD’ın BİHA ile yapmış olduğu işbirliği, tüm dünya ülkeleri için örnek teşkil edecek niteliktedir. Sektörün kalite bilincini artırmak ve kullanıcıların işitme cihazlarından daha fazla fayda görmesini sağlamak için bu tür işbirliklerinin oluşmasına ihtiyaç vardır. Sorunların beraber araştırılması, tecrübelerin paylaşılması ve bilginin yaygınlaşması entegrasyonun en önemli öğeleridir. Halkın bilinçlenmesini sağlamak ve önleyici tedbirlerin alınmasına katkılar sunmak da küresel bir problem olan işitme sorununun etkisini azaltacaktır.