İCAAD Kurumsal

İCAAD sektörün gelişmesi, toplumun Odyoloji & Akustik alanında bilgilendirilmesi ve işitme cihazı kullanıcılarının daha iyi hizmet alması için tamamen sosyal sorumluluk çerçevesinde kamu yararına kurulmuş olan bir dernektir.

İCAAD; sektörün gelişmesi, toplumun Odyoloji &Akustik alanında bilgilendirilmesi ve işitme cihazı kullanıcılarının daha iyi hizmet alması için tamamen sosyal sorumluluk çerçevesinde kamu yararına kurulmuş olan bir dernektir. Gençlerimize, uluslararası duyma akustiğinin ivme kazandığı dönemde Odyoloji alanında prestijli meslekler kazandırmak ve ülkemizde bu alanda bilim adamı yetiştirmek temel hedefler arasındadır.

 

Gönüllülerin kamu yarına kurmuş olduğu bu organizasyon; çağın en büyük sorunlarından birisi olan işitme kaybıyla bilimsel açıdan mücadele etmek, önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sunmak, sorunun çözümüne yönelik geliştirilen süreçlerin ve yardımcı aparatların en iyi şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak adına çalışmalar sürdürmektedir.

 

Ülkemizde sektörün gelişmesi, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet sunulması ve dünya çapında işitme sorununa karşı beraber mücadele edilmesi için derneğimiz, Duyma Akustik& Odyoloji alanında dünyanın en büyük eğitim kurumlarından olan ve merkezi Almanya’nın Mainz şehrinde bulunan BİHA ile 2011 yılında partnerlik antlaşması imzaladı.

 

2010 yılında derneğimiz ilk kurulduğunda ve BİHA ile anlaşma yapıldığında derneğimizin ismi İCAAD ‘ İşitme Cihazları Akustik Akademi Derneği ‘ idi. 2013 yılında bu isim yine İCAAD açılımı altında ‘ İşitme Cihazları Akustik, Audiology Derneği ‘’ olarak değiştirildi.

 

Ülkemizde 2010 yılına kadar Odyoloji eğitiminin sadece sınırlı sayıda üniversitede, lisans programı olarak değil farklı bölümlerden geçiş üzerine yüksek lisans programlarıyla uygulanması Odyoloji bilimi ve sektör açısından çok büyük şansızlıktı. Buna ek olarak 2 yıllık Odyometri Teknikerliği Yüksekokullarından mezun olanların hem sayıları düşüktü hem de nitelik bakımından sorunları vardı. O dönemde var olan sistem ülkenin mevcut sorunlarını ve sektörü sırtlayabilecek bir seviyede değildi. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; ülkemizin de 4 yıllık Odyoloji lisans eğitimine ve bu eğitimi alan Odyologlara ihtiyacı vardı. Odyoloji mesleğini kamuya ve ilgili makamlara tanıtan İCAAD, kısa zaman içinde bu tanıtımın karşılığını gördü ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Odyoloji bölümleri ile Meslek Yüksekokullarında Odyometri teknikerlik bölümleri art arda açılmaya başladı. Odyoloji alanında bilgi fakiri olan ülkemiz bu üniversitelerin ilgili bölümlerinin açılmasıyla gelişimine başladı ve 2020 yılından sonra bilim üretmeye, sonrasında da dünya odyoloji sektörüne katkı sunmaya başlayacaktır. Bunun yanı sıra binlerce gencimize de iş imkânı sağlanacaktır.

 

Derneğimizin temel kuruluş amacı olan duyma akustik eğitiminin üniversiteler tarafından yapılması ve desteklenmesi, derneğin üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltmıştır. İCAAD; artık eğitim vermek yerine, eğitim veren kuruluşlara bilimsel yönden danışmanlık yapmaktadır. İhtiyaç durumuna göre öğrenciler ve sektör profesyonelleri için destekleyici seminerler ve kurslar düzenlemektedir. Odyoloji, Odyometri bölümlerinde öğrenim gören ve mezun olan öğrencilere üye işyerleri aracılığıyla staj yapmaları için yardımcı olmaktadır.

 

İCAAD ayrıca; verilen eğitimlerin Avrupa standartlarına uyumlu olması ve eğitimlerin çift taraflı tanınması konusunda çalışmalar yapmaktadır ve aracılık görevini üstlenmiş durumdadır.