İCAAD Yönetim Kurulu

Mehmet Emin Ağaç
Başkan

Mahfuz Ağaç
Başkan Yardımcısı

Ramazan Aydın
Sayman

Bilal Kaya
Genel Sekreter

Ertuğrul Yüksel
Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi