İCAAD Yönetim Kurulu

Mehmet Emin Ağaç
Başkan


Mahfuz Ağaç
Başkan Yardımcısı


Mustafa Bozkurt
Sayman


Bilal Kaya
Genel Sekreter


Ertuğrul Yüksel
Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi