Odyoloji & Akustik

Odyoloji ve Akustik alanında merak tüm sorularınıza bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Odyoloji & Akustik’in Dünyada Gelişimi

Odyoloji terimi Latince işitme anlamına gelen “audire” ve tanımlama anlamına gelen Yunanca son ek olan “logos” kelimesinden türemiştir. Odyoloji, işitmenin tanı testleri ile işitme bozukluğunun düzeltilmesi için medikal ya da cerrahi müdahalelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir.

Devamı

Türkiye’de Odyolojinin Tarihçesi

Türkiye’deki tarihsel gelişimine bakıldığında, Odyoloji eğitiminin ilk olarak 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında, Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal tarafından başlatıldığı görülmektedir.

Odyoloji Sektöründe İş Alanları

Ülkemizde Odyometri ve Odyoloji alanında öğrenim gören öğrenciler mezun olduklarında çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Sektördeki meslek dalları hakkında kısaca bilgi verecek olursak, odyometrist ve odyologların meslek dağılımlarını farklı detaylandırmak gerekir.