Audiology & Acoustic Dergisi 1.Sayı

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

İcaad’ın Amacı

Derneğin en büyük amacı,modern bilim ile yetenekli araştırmacıları buluşturmak gelecekte işitme ve anlama sorununun etkisini azaltarak insanlara korkusuz bir yaşam sunabilmektir.

İşitme cihazları Odyoloji ve akustik derneğinin kuruluş amacı; Odyoloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmak, müfredat hazırlamaya yardımcı olmak, seminerler ve kurslar düzenlemek,  sektöre ufuk açmak ve sektörün gelişmesine katkı sunmaktır. Devamı…

Sektörün Gelişmesi

Hayatın mutluluk içinde yaşanacak bir süreç olarak değerlendiren ve yaşama dair bir standart oluşturan insanların işitme ile ilgili yaşam felsefesi en üst seviyeye çıkacaktır.Sektörün gelişmesi sadece teknolojinin gelişmesine bağlı değildir. Teknoloji ile beraber etkili olan siyasi, ekonomik, kültürel seviye, yaşama bakış açısı, kurum ödeme stratejisi gibi faktörler sektörümüzün gelişmesi üzerinde etkilidir.Devamı…

Sektörün Küresel Entegrasyonu

Sorunların beraber araştırılması, tecrübelerin paylaşılması ve bilginin yaygınlaşması entegrasyonun en önemli öğeleridir. İşitme sorunu küresel bir sorun olup, tüm insanları ilgilendirmektedir. Dünyanın 7 kıtasında aynı sorunlar vardır ve hepsi de aynı sonuçlar doğurmaktadır. Devamı…

Bıha’nın Sektörümüze Olan Katkısı

Sektörün sağlıklı büyümesi için her ülkede BIHA gibi yetkin kuruluşlara ihtiyaç vardır. 1960’11 yıllarda temeli atılan BIHA (Bundesinnung der Hdrakustiker)’nın sektörümüzün oluşmasına ve bilim temelleri üzerinde yükselmesine önemli katkısı oldu. Ortopedik sorunların giderilmesi için, ortopediste ve protezciye, görme sorunlarının azaltılması ve giderilmesi için optikerlere ihtiyaç olduğu gibi; işitme sorunu olan bireyler için de duyma akustikerlerine/ Odyologlara ihtiyaç vardır. BİHA, 1972 yılında bu alandaki eksikliği fark ederek AfH  (Akademie für Hörgerâte-Akustik [Sonradan ismi AFH Akademie tür Hörakustik olarak değiştirildip isimli akademiyi kurdu. Bu girişim, erken alınan bir önlem adımıydı ve yeni bir sektörün oluşmasına katkılar sundu. Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Ülkemizde Dünden Bugüne Odyoloji

İnsanların refah düzeyi arttıkça, teknoloji gelişip bilgi çoğaldıkça; yeni sektörlerin doğması, üniversitelerde yeni bölümlerin açılması ve gelimesi doğal bir süreçtir. Gelişmiş ülkeler sektörün oluşmasına öncü olur, bilgi üretir, bilgiyi yaygınlaştırır, insanlara hizmet sunar, istihdam oluşturur ve ürettiği bilgiden para kazanır. Gelişmekte olan ülkeler ise, söz konusu alana daha geç başladığından sektörün müşterisi olur. Aynı durumu, Odyoloji ve duyma akustik alanında da görmek mümkündür. Devamı…

İşitme Cihazı Kullanıcıları Gürültülerin Asıl Mağdurlarıdır.

Gürültü kaynakları değiştikçe gürültünün karakteristik yapısı her insanda farklı etkiler bırakabilir. İşitme kaybı sadece seslerin kaybıyla sınırlı değildir. İC kullanıcısı sesleri rahat duyarak kavrayabilir ve algılayabilir. Bu kişiler, rahat ortamlarda konuşamlara daha iyi konsantre olurlar; ve istenilen seslere odaklanabilirler. Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

İşitme Borusundan Privat Duyma Bilgisayarına

İşitme cihazlarının ortam analizlerinde on farklı kategoride hesaplamalar yapılıyorsa, insanların doğal yapısında bu bileşenlerin sayısı belirsiz ve sonsuzdur.  Son yüzyıl, elektronik sisteminin keşfi, gelişmesi ve heyecanıyla geçti. Sektör olarak biz de bu tarihi sürece bakarken, her adımda onlarca defa heyecan duyduk. Çünkü duymaakustik sektörü, çok değil, daha 100 yıl öncesine kadar haycan boynuzuyla ve farklı çapta üretilmiş borularla işitme ve duyma sorununu gidermeye çalışıyordu. Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Fittingin Uyarlama Normu Olabilir Mi?

İşitme cihazının üretiminde birçok norm bulunurken acaba işitme cihazları uyarlama normu oluşturulamaz mı? Bu karmaşık metotlardan daha basit bir sistem çıkamaz mı? Soru belki heyecanlı gelebilir ancak cevap o kadar heyecanlı değil. Çünkü işitme cihazlarının normları fiziksek normlardır ve repurodüksiyonu mümkündür. Aynı sistemi insanlar Üzerinde deneme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Aşağıda önemli bazı nedenleri sıralamaya çalışalım. Devamı…

Sürekli Eğitim

Bizim; mesleki donanıma sahip, vizyonu açık, sorunları çözebilen ve küresel mesleki sorumluluğu birçok projede üstlenebilen Odyologlara ve akademisyenlere ihtiyacımız vardır. Sektör olarak 19 üniversitede Odyoloji eğitimine kavuştuğumuz için şükrediyoruz. Artık eskisinden çok daha iyi duruma geçtik Ancak bölümlerin açılması, sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çoğu Odyolog fakültesinde müfredat ve eğitmen sorunu halen devam etmektedir. Devamı…

Mahfuz AĞAÇ

Sektörün Kişilik Bulma Tarihleri

Herkesin zihninde unutmadığı önemli tarihler vardır. Yukarıdaki iki tarih de işitme cihazı sektörünün disiplinli ve dolayısı ile gelişimi açısından son derece önemlidir. İşitme cihazı standartının olmayışı ,işitme cihazı kullanıcılarının memnuniyetsizliğiyle sonuçlanıyordu. Gelişigüzel yapılan işitme cihazı seçimi ve adaptasyonu ,işitme cihazı pazarını zayıf bırakıyordu ve işitme sorunu yaşayanların işitme cihazına karşı güvensizliğine sebep oluyordu. Elbette işlerini hassasiyetle yapan profesyoneller  de vardı ancak sektörün toplam kalitesi açısından yeterli düzeyde değildi. Devam…