Sürekli Eğitim

Bizim; mesleki donanıma sahip, vizyonu açık, sorunları çözebilen ve küresel mesleki sorumluluğu birçok projede üstlenebilen Odyologlara ve akademisyenlere ihtiyacımız vardır.

  Sektör olarak 19 üniversitede Odyoloji eğitimine kavuştuğumuz için şükrediyoruz. Artık eskisinden çok daha iyi duruma geçtik Ancak bölümlerin açılması, sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çoğu Odyolog fakültesinde müfredat ve eğitmen sorunu halen devam etmektedir.

   Bundan sonraki süreçte, kalitenin artrılmasına yönelik çalışmaların başlaması kaçınılmazdır, üniversiteye veya bölüm başkanının tercihlerine göre eğitim yerine, uluslararası anlamda geçerli  müfredatı  uygulanma safhasına geçmek mecburiyetindeyiz. Bu süreç belki 8-7 yılımızı alacaktır, Ancak bu bir hedeftir.Bizim sadece diploma sahibi genç Odyologlara ihtiyacımız yoktur. Bizim mesleki donanıma sahip, vizyonu açık  sorunları çözebilen ve küresel mesleki sorumluluğu üstlenebilen Odyologlara ve akedemisyenlere ihtiyacımız vardır.

 Buna katkı sunmak amacıyla, Kasım 2017 itibariyle mesleki, psikoloji destekleyici kurslar düzenleyeceğiz. Kurslarda sunulan eğitim müfredatı BIHA eğitim müfredatına uyumlu olacaktır. Dolayısıyla bu eğitim müfredatını takip eden kursiyerler mesleki eksikliklerini tamamlamış olacaklardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi, bir sonraki aşamada web sayfamızdan yayımlanacaktır.