Sektörün Kişilik Bulma Tarihleri

Mahfuz AĞAÇ

Sektördeki derneklerin birlikte çalışması ve ilgili bakanlıkların konuya hakim olmasıyla birlikte Sağlık bakanlığı; öncelikle işitme cihazı satış ve uyarlama merkezleri yönetmeliği hazırladı.

22 Eylül 2011-22 Haziran 2012

 Herkesin zihninde unutmadığı önemli tarihler vardır. Yukarıdaki iki tarih de işitme cihazı sektörünün disiplinli ve dolayısı ile gelişimi açısından son derece önemlidir. İşitme cihazı standartının olmayışı ,işitme cihazı kullanıcılarının memnuniyetsizliğiyle sonuçlanıyordu. Gelişigüzel yapılan işitme cihazı seçimi ve adaptasyonu ,işitme cihazı pazarını zayıf bırakıyordu ve işitme sorunu yaşayanların işitme cihazına karşı güvensizliğine sebep oluyordu. Elbette işlerini hassasiyetle yapan profesyoneller  de vardı ancak sektörün toplam kalitesi açısından yeterli düzeyde değildi.

                Sektördeki derneklerin birlikte çalışması ve ilgili bakanların konuya hakim olmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı; öncelikle işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri yönetmeliği hazırladı. Artık , işitme merkezinin hangi bölümlerden oluşacağı ,bölümlerin kaç m2 olacağı, işitme cihazı adaptasyonun kimler  tarafından yapılacağı, merkezlerde hangi  ekipmanların olması gerektiği konuları netleşmiş oldu. Ardından ,ulusal bilgi bankası sistemine kayıtlı olan işitme cihazlarının satılabileceği şartı getirildi bu hamleyle yurtdışından kaçak getirilen işitme cihazların önü kesilmiş oldu. Nerdeyse fatura kesilen her işitme cihazına SUT’ta belirtilen tutarı ödeyen SGK, yayınladığı sağlık uygulama tebliğinde ödeme yapacağı işitme cihazlarında bulunması gereken asgari özellikleri belirtti.

                Bu tebliğle Türkiye’de satılacak işitme cihazları standartları gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartıldı, artık üretilen her işitme cihazı Türkiye’ye gelemeyecekti, gelse bile kurum ödemesi yapılmayacaktı. STK ve ilgili bakanlıkların koordineli çalışmaları kırk yıllık sektörel girdabı yok etmiş ve gelecek için zemin hazırlamıştı.

                Yukarıdaki iki tarih, sektör kişiliğinin oturması için önemli virajlar olsa da pek çok eksikliğin olduğu , ivedilikle çözülmesi gereken  sorunların olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yeni dönemde koordineli çalışmalar sonucunda işitme cihazı sektörünün hafızasından silinmeyecek önemde olan ve sektör paydaşlarını memnun eden kararların alınacağı yeni tarihlerin olmasını diliyoruz.