İcaad’ın Amacı

Pedakustiker M. Emin AĞAÇ

Derneğin en büyük amacı,modern bilim ile yetenekli araştırmacıları buluşturmak gelecekte işitme ve anlama sorununun etkisini azaltarak insanlara korkusuz bir yaşam sunabilmektir.

İşitme cihazları Odyoloji ve akustik derneğinin kuruluş amacı; Odyoloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmak, müfredat hazırlamaya yardımcı olmak, seminerler ve kurslar düzenlemek,  sektöre ufuk açmak ve sektörün gelişmesine katkı sunmaktır.

Gönüllü bireylerin kurmuş olduğu İCAAD, geçen 7 yıl zarfında onlarca kurs düzenledi. Resmi kurumlarla iletişime geçti ve sistemin uluslarasası entegrasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttü. Sektörü gelişmiş ülkelerin seviyesine getirmek, bilinçli uygulayıcılar yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmek başlıklarını temel hedefleri arasına aldı.

Ülkemizde 13 fakültede verilen Odyoloji eğitiminin kalitesini artırmak, gelişmiş ülkelerdeki eğitime entegre etmek ve sonuçta Odyoloji bilimine katkı sunmak İCAAD’ın temel görevleri içindedir. Bu fakültelerde eğitim alan yüzlerce genç Odyolog, Odyoloji bilimine katkıda bulunabilir. Bunların arasından birçok başarılı akademisyen ve araştırmacı çıkabilir. Araştırma ve gelişmeye açık bir bilim dalı olan Odyoloji alanındaki yüzlerce konuda araştırma yapılabilir.

Sektörün hala yetenekli teorisyenlere ufku açık uygulayıcılara ihtiyacı var. Yine, yüzlerce alanda uygulamalı tezlere ihtiyaç var. Derneğin en büyük amacı, modern bilim ile yetenekli araştırmacıları buluşturmak, gelecekte işitme ve anlama sorununun etkisini azaltarak insanlara korkusuz bir yaşama sunabilmektir.

Bu süreçte, ilgili araştırmacılar gerekli araştırmalarını yaparlar ve vizyonu  geniş uygulayıcılar da araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi, birikim ve deneyimleri yaygın hale getirirlerse, işitme sorununun etkisi kendiliğinden azaltacaktır. İşitme kaybının toplum üzerindeki etkisini azalttığımız zaman, toplumsal mutluluğun artması sonucuna hep birlikte şahit olabileceğiz.