Audiology & Acoustic Dergisi 3.Sayı

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Sektörün Geleceği

Odyoloji sektörü, teknolojinin hızlı gelişim sürecinde, teknolojinin ibresini kendi yönüne çevirip kullanabilirse, teknolojiden daha fazla fayda sağlayacak ve sektör daha kazançlı hale gelecektir. Odyolojinin geleceğine yönelik birçok soru alıyorum. Bu sorular, Odyoloji ile ilgili muhtemel gelişmelere ve Odyolojinin gelecek projeksiyonuna yönelik merakın bir göstergesidir. Bundan dolayı, sorunun ilişkili olduğu bütün cepheleri kapsayacak şekilde cevap vermek ve merak edilen birçok noktayı aydınlatmak amacıyla; konu ile ilgili görüşlerimi paylaşmak istedim. Umarım faydalı bulursunuz. Devamı…

Bülent Şerbetçioğlu

Konuşmayi Öğrenmek Mi? Dijital Bağimlilik Geliştirmek Mi?

Yenidoğan bir bebek, çevresinde çok farklı sesler ve görüntülerlekarşılaşır. Bebeğin beyni  farklı  uyarıların  varlığında doğar doğmaz şekillenmeye başlar. Bebek, beyninde milyarlarca sinir hücresine sahip olarak doğsa da zamanla bunlardan sadece uyarı alarak birbirleriyle iletişim içinde olanlar işlevselliğini koruyacak ve yaşayacaktır. Beynimiz uyarı alanlarının işini kolaylaştırmak uğruna birbirleriyle bağlantı kuramayan sinirleri köreltmeye programlanmıştır. Sözel iletişimini sürdürmek için ana dili öğrenecek olan bebeğimiz, ilk dört yılda gerekli konuşma seslerini duyamazsa bu işle   ilgili sinirler ve yapılar işlerini azaltabilir, ve gidere otadan  kalkacaktır.  Bey deki sinir hücrelerinde bu şekilde sinaps adı verilen hücreler arası bağlantıları   kurabilenler işlevini   sürdürebilirken, diğerleri zamanla işlevsizleşir.  Devamı…

DR.Orhan Altıntaş

Denge Nedir? Nasıl Sağlanır?

İnsanları dengede tutan eşsiz bir sistem vardır. Rahatlıkla kalkıp yürür, saatlerce ayakta durabilir, koşabilir ve hiçbir zaman boşlukta hareket ediyor hissini yaşamayız. Adımlarımız sağlam ve dengelidir. Son derece olağan olan bu özellik, aslında pek çok unsurun mükemmel bir hassasiyetle bir arada bulunması ve çalışmasının bir sonucudur. Devamı…

Prof. Dr. Cemal CİNGİ

İşitme Cihazı Kullanımının İletişime Etkisi

Bireyler arasında iletişin gerçekleşebilmesi için, gereken dört temel bölüm: mesaj üretme, mesajı sözel olarak aktarma, karşı tarafın bu sözel mesajı duyması ve anlamlandırabilmesidir. Mesaj üreten taraf, duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifade ederek, karşı tarafa ses olarak iletir. Bireyler arası sözel iletişimin gerçekleşebilmesi için mesaj üreten tarafın konuşabilmesi, mesajı alan tarafın ise söyleneni duyması ve duyulan sesleri ayırt ederek ve anlamlandırabilmesi gereklidir. KBB pratiğinde çok sık karşılaştığımız işitme kaybı, iletişimi bozan en önemli nedendir. Devamı…

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İşitme Cihazı Merkezleri Ve İstanbul’daki Durumları

Hasta kabul ve dinlenme odası en az 15 m² olmalıdır.

Cihaz adaptasyon odası en az 8 m² ve akustik özellik olarak ortam gürültüsü 40 dB A’nın altında olmalıdır. Merkezin kapıları en az 90 santimetre genişliğinde olmalıdır.

Bütün ortamları hijyene uygun, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma koşullarını sağlamalıdır.

Merkezde Yönetmelik Ek-7’de yer alan cihaz ve malzemeler bulundurulur. Devamı…

İşitme Cihazları Uygulaması

Yaşamı  kolaylaştıran teknolojiler bazen Hızı gibi yetişir, ümitleri canlandırır ve geleceğe yeni ufuklar açar. Bazen teknolojiler hayalleri besler, daha büyük beklentilerin oluşmasına yardımcı olur. Teknoloji ile insan  buluşması  çeşitli alanlarda gerçekleşebilir. Teknolojinin bir duyu organının  işlevine  yardımcı  olması bunlardan biridir ve buluşmanın psikoakustik yön den  değerlendirilip  beğenilmesi önemli bir adımdır. Devamı…

Vokoloji: İnsan Sesi Bilimi

İletişimin en temel ve en kapsamlı enstrümanı insan sesidir. Bu yönüyle insan sesi, insanoğlunun kurduğu uygarlığın da temel taşlarından birisidir denilebilir. Ses, insanın imajının çok büyük bir kısmını oluşturur; hiç tanımadığınız birisinin telefonda duyduğunuz  sesinden kişiliği ve o anki hali ile ilgili önemli ipuçları alabilirsiniz. Devamı…

Dr. Öğr.Ü.Mehmet TAN

Doç. Dr. Yüksel TOPLU

Burun, Paranazal Ve Nazofarenks Hastalıkların Otoloji Üzerine Etkisi

Teknoloji insan ilişkisi giderek artıyor, arkadaşlık ve dostluk seviyesine kadar yükseldi. Rahatlık, sohbet ve eğlence aracı olarak kullanılmaya başlandı. Teknoloji artık, insanlara alternatif eğlence aracı ve zaman geçirme araçlarının da yerini almaya başladı. Dostlarını arayanların sayısı azaldı, sohbetler sınırlandı ve ilişkiler zayıfladı. İnsanlara bağımlılık azaldı. Bireysel özgürlük artınca toplumsal ilişkiler de zayıfladı. Bu gelişmelere bakıp diyebiliriz ki, insanlar teknolojiyi mutluluğunu artırıcı bir araç olarak gördüğü sürece hiçbir sorun olmaz. Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Teknoloji Yeteneği

Teknoloji insan ilişkisi giderek artıyor, arkadaşlık ve dostluk seviyesine kadar yükseldi. Rahatlık, sohbet ve eğlence aracı olarak kullanılmaya başlandı. Teknoloji artık, insanlara alternatif eğlence aracı ve zaman geçirme araçlarının da yerini almaya başladı. Dostlarını arayanların sayısı azaldı, sohbetler sınırlandı ve ilişkiler zayıfladı. İnsanlara bağımlılık azaldı. Bireysel özgürlük artınca toplumsal ilişkiler de zayıfladı. Bu gelişmelere bakıp diyebiliriz ki, insanlar teknolojiyi mutluluğunu artırıcı bir araç olarak gördüğü sürece hiçbir sorun olmaz. Devamı…

Odyolog Bilal KAYA

Bir Odyolog’un Gözünden

Merhabalar, ben Bilal. Sizden biriyim. Üniversitede kulüp etkinliklerimizin birisinde bir slogan ya- rışması düzenlemiştik ve birinci olan slogan şu şekildeydi: “Tıbbı kulağından yakalayanlar”. Kuvvetle muhtemel birçoğumuz tıbbiyeli olmak isterken yaşadığımız çeşitli olumsuzluklardan dolayı Odyoloji Bölümlerini tercih ettik, en azından kendim için bu durumun böyle olduğunu söyleyebilirim:) İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldum. Odyoloji lisans bölümünden mezun olan 2. kuşak odyologlardan birisi olarak meslek hayatıma devam ediyorum. Vatani görevimden sonra ise Eartechnic grubuna bağlı olan işitme merkezlerinde ilk odyologlardan birisi olarak çalışmaya başladım. 2 aylık bir sürecin sonunda ise ‘Eğitim Sorumlusu Odyolog’ ünvanı ile bu işitme merkezlerinin eğitim departmanına geçiş yaptım. Bunun yanında Türkiye genelindeki şubelerimizin ‘Stajyer Koordinatörlüğü’ görevini de devralarak aynı pozisyonda çalışmayı sürdürmekteyim. Devamı…