Odyoloji Sektöründe İş Alanları

Ülkemizde Odyometri ve Odyoloji alanında öğrenim gören öğrenciler mezun olduklarında çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Sektördeki meslek dalları hakkında kısaca bilgi verecek olursak, odyometrist ve odyologların meslek dağılımlarını farklı detaylandırmak gerekir.

Ülkemizde Odyometri ve Odyoloji alanında öğrenim gören öğrenciler mezun olduklarında çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Sektördeki meslek dalları hakkında kısaca bilgi verecek olursak, odyometrist ve odyologların meslek dağılımlarını farklı detaylandırmak gerekir.
Odyometri mezunlarının çalışma alanlarına bakacak olursak;

 

Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Üniversite Hastaneleri
2015 yıllarına kadar ülkemizde odyometri mezunları sayıca az ve günümüze nazaran daha değerli konumdalardı. İşitme ünitesi kurmak isteyene tüm özel hastanelerde ve 1. 2. 3. basamak olmak üzere birçok devlet hastanesinde Odyometrist ihtiyacı son derece fazlaydı ve iş imkanları çok daha iyiydi. Ancak günümüze baktığımızda devlet hastanesi kadrolarının yeterliliğe yaklaşması ve özel hastanelerde de buna benzer bir durum olması klinisyen olarak hastaneyi tercih etmek isteyen Odyometristlerin eskisi kadar geniş bir alan bulamamasını beraberinde getirdi. Yine de sağlık bakanlığı atamaları sayesinde devlet hastanelerinde ve özel hastanelerin işitme kliniklerinde çalışmak isteyen Odyometri Teknikerleri bu alanda iş bulabilmektedirler.

 

İşitme Merkezleri
Ülkemizde Odyoloji sektöründe en çok iş imkânı bulunan işitme cihazları merkezlerinde ciddi sayıda odyometri teknikeri çalışmakta olup, meslek hayatına yeni atılacak mezunlar için de çalışma fırsatı bulunmaktadır. İşitme cihazı satış ve uygulama alanına ilgisi olan, ürün pazarlama yeteneği ve iletişim özellikleri kuvvetli olan Odyometri mezunları işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde mesul müdür ya da yardımcı odyometrist olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Odyoloji mezunları için değerlendirilebilecek çalışma alanları ise şu şekilde;

 

Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Üniversite Hastaneleri
Günümüzde belki de en çok artış gösteren hastalıklardan olan İşitme Kayıpları ve Denge Bozuklukları alanlarında tanı ve tedavi için ciddi derecede önemi olan Odyologlar, hastanelerde kurulan detaylı işitme ve denge ünitelerinde bu alanda hizmet verebilmektedirler. 2015 yılına kadar Odyoloji Lisans mezunu bulunmadığından dolayı hastanelerde odyolog olarak çalışan meslek profesyoneline rastlamak çok zordu. Ancak Odyolog olarak mezun olan meslek mensupları 2015 yılı yaz döneminden itibaren devlet hastanelerine atanmaya başladılar. Ne var ki; atanan Odyolog sayısı ciddi derecede yetersiz. Hem hastaneler için, hem de devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde çalışmak isteyen odyologlar için yetersiz kadrolar ve atama sayıları açıklanmakta. Bu durum hem sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar hem de hastanelerde klinisyen olarak çalışmak isteyen odyologlar için olumsuz bir durum. Zamanla birlikte daha fazla atama yapılması; işitme, denge ve konuşma alanlarında daha yeterli bir sağlık hizmeti ve bu alanlarda hizmet vermek isteyen odyologlar için daha olumlu bir çalışma hayatı oluşturacaktır.

 

Üniversiteler
Odyoloji sektörünün profesyonellerini yetiştiren Odyoloji ve Odyometri bölümleri gün geçtikçe sayı olarak artmakta ve öğrenim verilecek üniversitelerde öğretim üyesi ihtiyacı buna bağlı olarak artmaktadır. Evet, ülkemizde çok sayıda ön lisans ve lisans eğitimi veren üniversite bulunmasına rağmen; bu öğrencilerin eğitimlerini takip edecek yeterlilikte ve sayıda öğretim üyesi ne yazık ki bulunmamaktadır. Odyoloji mezunu olan meslek mensupları; 2 yıllık bir çalışma tecrübesine sahip olmaları durumunda sektörle ilgili eğitim veren üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak görev yapabilmektedirler.

 

İşitme Merkezleri
Sektöre maddi anlamda bakacak olursak; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İşitme Cihazı alanı sektörü ayakta tutmaktadır. Ve işitme cihazı alanı çalışanlar için de geniş bir çalışma imkânı bulundurmaktadır. Öncelerde; Odyologların bulunmayıp Odyometristlerin de az sayıda olduğu dönemlerde, sertifika verilerek işitme cihazı merkezi açılabiliyor ve sertifika sahipleri bu merkezlerde çalışabiliyorlardı. Ancak günümüzde meslek profesyonelleri yeterli sayıya ulaşmış durumda ve sektör çalışanı olarak başka kişilere gerek kalmadı. 1300’ü aşkın işitme cihazı merkezi bulunan ülkemizde onlarca Odyolog işitme cihazı merkezlerinde çalışmakta. Odyometri mezunlarında olduğu gibi işitme cihazı satış ve uygulama alanında kendini geliştirmek isteyen, işitme kaybı yaşayan kişilere yardımcı olmak isteyen, ürün pazarlama-ikna yeteneğine güvenen ve ekip çalışmasına yatkın olan Odyologlar işitme cihazları merkezlerinde çalışma imkanları bulabilmektedirler.

 

Koklear İmplant Firmaları
Koklear İmplant, 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmış olan ve sayıca bakıldığında işitme cihazına göre çok az sayıda uygulanmasına rağmen önemli bir meslek dalıdır. Ülkemizde de 4 adet Koklear İmplant firması faaliyet göstermekte olup az da olsa odyolog çalıştırmaktadırlar. Mezun olan odyologların ilgileri bulunması durumunda Koklear İmplant firmalarında da görev yapma imkanları bulunmaktadır. Çalışanlar için daha seyahate dayanan bir alan olmasına rağmen odyologların sayısının artmasıyla bu firmaların da hizmet kalitesi yükselecektir.

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Odyologların eğitim aldığı konular içerisinde ağırlıklı olarak İşitme ve Denge faktörleri göze çarpsa da, işitme sorunu bulunun bireylerin işitsel rehabilitasyonları da odyologlara verilen eğitimin bir parçasıdır. Dolayısıyla çalışma imkanlarına baktığımızda da, işitsel sorunu bulunan insanlara rehabilitasyon merkezlerinde işitsel rehabilitasyon sağlamak odyologların görevidir. Odyologların mezun olduğu 2015 yılından bu yana da, rehabilitasyon merkezlerinde çalışan birçok odyolog olduğunu görebilmekteyiz. İlgilendiği kitlenin %90’ına yakınının çocuk olduğu bu alanda; çocukları seven, sabırlı, konuşma ve artikülasyon bozukluğu bulunmayan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen meslek mensupları görev alabilmektedirler.