İşitme Kaybı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

İşitme kaybı, işitme sisteminin herhangi bir bölümünden kaynaklanan bir problemden dolayı bireyin işitmesinin tamamını ya da birazını kaybetmesi durumudur. İşitme kaybı oluşmasını 3 ayrı döneme ayırabiliriz.

İşitme kaybı oluşmasını 3 ayrı döneme ayırabiliriz.
1- Doğum öncesi
2- Doğum esnasında
3- Doğumdan sonrası

 

1. Doğum öncesi
Hamilelik esnasında geçirilmiş olan riskli yaşam tarzıdır. Bu döneme Prenatal olarak adlandırılır.
Başlıca nedenler;
. Annenin X-Ray ışınlarına maruz kalması,
. Genetik durum
. Hamilelik esnasında geçirilen ateşli hastalıklar,
. Annenin kaza geçirmesi, travma benzeri durumların oluşması.

 

2. Doğum esnasında
Çocuğun doğum esnasında geçirdiği riskli dönemdir. Bu dönem Perinatal olarak adlandırılır.
Risklerin başında;
. Düşük kilolu doğması (1500gr’dan az doğan çocuklar bu riski taşıyabilirler),
. Kan uyuşmazlığı işitme sorunu oluşturabilir,
. Çocuğun doğum esnasında fazla oksijensiz kalması,
. Doğum esnasında kafa travması geçirmesi gibi nedenler sayılabilir.

 

3. Doğum Sonrası
Çocuğun geçirmiş olduğu riskli dönemdir. Bu döneme Postnatal adı verilir.
Başlıca nedenler;
. Ateşli hastalık geçirmesi,
. Havale geçirmesi,
. Ototoksit ilaç kullanılması,
. Antibiyotik,
. Yüksek gürültü,
. Kulak Enfeksiyonları,
. Genetik durumu gibi nedenler sıralanabilir.

 

Konuşmaya Bağlı İşitme Kayıpları 3 Bölümde İncelenebilir.

1. Doğuştan veya konuşmaya başlamadan önce meydana gelen işitme kaybıdır. Bu işitme kaybına Prelingual işitme kaybı denir.

2. Konuşmaya başladıktan sonra, ancak konuşma öğrenimini bitirmeden meydana gelen işitme kaybıdır. Bu işitme kaybına Perilingual işitme kaybı denir.

3. Dil yeteneğini geliştirip, konuşmayı öğrendikten sonra meydana gelen işitme kaybıdır. Bu işitme kaybına Postlingual işitme kaybı denir.

 

İşitme kaybı çeşitlerini genel itibariyle 5 gruba ayırabiliriz.
1. İletim tipi işitme kaybı
2. Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) işitme kaybı
3. Karışık (Mikst) tip işitme kaybı
4. Fonksiyonel işitme kaybı
5. Merkezi (Santral) işitme kaybı

 

1- İletim Tip İşitme Kaybı
Dış ve orta kulak fonksiyon bozukluklardan (Kulak kepçesi, kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri ve hastalıkları, Östaki disfonksiyonu, eksternal otit vb.)kaynaklanan bir işitme kaybıdır. Tıbbı olarak tedavisi mümkündür. Yeterince ses verildiğinde algılama sıkıntısı olamaz. Tedavinin başarısız olması durumlarda işitme cihazları önerilir. İşitme cihazlarından maksimum derecede fayda sağlanabilir.

 

2- Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) Tip İşitme Kaybı
İç kulakta ve iç kulak işitme sinirlerinde meydana gelen işitme kaybıdır. Nedeni ise ;Viral enfeksiyonlar, akustik travma, Meniere sendromu, kafa travması, antibiyotikler aşırı gürültü gibi nedenler sayılabilir. Sinirsel tip işitme kaybının tedavisi pek mümkün değildir. Kişinin iletişimini sürdürebilmesi için randımanlı ve uyumlu işitme cihazı kullanması gerekmektedir. Bu hastalığa sahip kişiler algılama sıkıntısı çekerler, sesleri pek ayırt edemezler, konuşanı anlamak için işitme cihazına ve dudak konuşmasına ihtiyaç duyarlar.

 

3- Karışık (Mikst) Tip İşitme Kaybı
Hem iç kulaktan hem de dış ve orta kulaktan oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir değimle aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır.
Bu işitme kaybına sahip kişiler, bazı kelimeleri gayet iyi anlarken, diğer kelimeleri ayırt edemezler. Genelde bu hastalığın tedavi başarı oranı zayıftır. İşitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını asgariye indirgeyebilirler.

 

4- Fonksiyonel İşitme Kaybı
Organik kökeni olmayan, emosyonel bir işitme kaybıdır. Bu hastalığa sahip kişiler işitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını çözebilirler.

 

5- Merkezi İşitme Kaybı
İşitme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklear çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının da tedavisi pek mümkün değildir. Bu kayba sahip kişiler işitme cihazı kullanarak sorunlarını düşürebilirler.