Sürekli Eğitim

sayı1egitim

Bizim; mesleki donanıma sahip, vizyonu açık, sorunları çözebilen ve küresel mesleki sorumluluğu birçok projede üstlenebilen odyologlara ve akademisyenlere ihtiyacımız vardır.

Sektör olarak 13 üniversitede odyoloji eğitimine kavuştuğumuz için şükrediyoruz. Artık eskisinden çok daha iyi duruma geçtik. Ancak bölümlerin açılması, sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çoğu Odyoloji fakültesinde müfredat ve eğitmen sorunu hâlen devam etmektedir.

Bundan sonraki süreçte, kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaların  başlaması  kaçınılmazdır.  Üniversiteye  veya bölüm başkanının tercihlerine göre eğitim yerine, uluslararası anlamda geçerli müfredatı uygulama safhasına geçmek mecburiyetindeyiz. Bu süreç belki 6-7 yılımızı alacaktır. Ancak bu bir hedeftir. Bizim sadece diploma sahibi genç odyologlara ihtiyacımız yoktur. Bizim; mesleki donanıma sahip, vizyonu açık, sorunları çözebilen ve küresel mesleki sorumluluğu üstlenebilen Odyologlara ve akademisyenlere ihtiyacımız vardır.

Buna katkı sunmak amacıyla, Kasım 2017 itibariyle mesleki, psikoloji destekleyici kurslar düzenleyeceğiz. Kurslarda sunulan eğitim müfredatı BIHA eğitim müfredatına uyumlu olacaktır. Dolayısıyla bu eğitim müfredatını takip eden kursiyerler mesleki eksikliklerini tamamlamış olacaklardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi, bir sonraki aşamada web sayfamızdan yayımlanacaktır.